Palec trzaskający.

Jan 7, 2018 at 3:00 am

(Trigger finger)

Palec trzaskający (przeskakujący) – trigger finger, czyli zapalenie pochewek ścięgnistych. Przyczyną jego występowania jest obrzęk ścięgien i pochewki ścięgnistej, powstający w wyniku zapalenia lub przeciążenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem.

Palec trzaskający 1.1

Choroba polega na zaburzeniu płynności ruchów czynnego zginania i prostowania palca. Po wykonaniu pewnego zakresu ruchu palec zostaje zablokowany i aby kontynuować ruch, pacjent musi pokonać opór. W tym momencie słyszalny jest trzask, połączony niekiedy z bólem, następnie ruch może być kontynuowany bez przeszkód.

Choroba najczęściej dotyczy kciuka, palca II i III. Większy odsetek pacjentów stanowią niestety kobiety ok. 50 roku życia. Bardziej narażone są również osoby, które w ciągu dnia wykonują powtarzające ruchy dłoni, takie jak: muzycy, operatorzy maszyn, informatycy, robotnicy czy szwaczki. Może to doprowadzić do mikrourazów po wewnętrznej stronie dłoni. Ryzykiem wspomagającym występowania tej dolegliwości może być współistniejąca cukrzyca, czy reumatoidalne zapalnie stawów.

Palec trzaskający rozpoczyna się często pojawieniem się tkliwego guzka u podstawy palca, po stronie dłoniowej.

Do blokowania ruchu palca dochodzi z powodu zakleszczenia pogrubiałego ścięgna zginacza palca u wejścia do pochewki ścięgnistej. U niektórych pacjentów może dojść do zupełnego blokowania palca w zgięciu lub wyproście. Dolegliwości, które temu towarzyszą to: ból, trudność w poruszaniu palcem, poranna sztywność ręki- co w sumie znacznie ogranicza jej sprawność i dodaje dyskomfort w czynnościach życia codziennego.

Proces leczenia palca trzaskającego można podzielić na 3 sposoby: poprzez iniekcję sterydową, zabieg operacyjny metodą otwartą oraz zabieg uwalniania zajętego ścięgna metodą przezskórną.

Podczas każdej formy leczenia równolegle towarzyszy im fizjoterapia i rehabilitacja wspomagając szybszą rekonwalescencję.

Do zabiegów można zaliczyć:

  • Laser (co przyspieszy proces gojenia i zmniejsza odczucie bólu),
  • Ultradźwięki (przyspieszają resorpcję obrzęków i działają przeciwbólowo),
  • Terapia falą uderzeniową (przed zabiegiem operacyjnym, można rozbić zgrubiałe ścięgno za pomocą fali uderzeniowej),
  • Ciepłe okłady, na przykład z ciepłej parafiny,
  • Masaż głęboki,
  • Terapia manualna,
  • Ćwiczenia wzmacniające.

Leczenie palca trzaskającego jest bardzo ważne, ponieważ sama ręka, czy dłoń daje nam komunikację ze światem, innymi ludźmi. Daje nam możliwość pracy, wyrażania emocji, realizacji pasji. Nie bagatelizujmy małych i błahych kontuzji, bo one mogą okazać się bardzo dotkliwe.

Tomasz Góralski RMT – (terapeuta masażu) Kanada, lekarz z Polski

Dr. Tomasz Góralski ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny i pracował w Wojskowej Akademii Medycznej. Po przyjeździe do Kanady zdał kanadyjskie i amerykańskie egzaminy medyczne dla obcokrajowców. Obecnie zajmuje się medycyna holistyczną i funkcjonalną ze szczególnym skoncentrowaniem się na chronicznych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, które są podstawa do lepszego samopoczucia. Po ukończeniu Sutherland – Chan Massage School w 1991roku, uzyskał tytuł RMT – (terapeuta masażu) i pracuje w European Massage & Physiotherapy Center stosując techniki Neuromuscular i Graston w przewlekłych i skomplikowanych bólach układu mięśniowo – stawowego. (www.MassageMississauga.com). Jeśli Państwo macie pytania, prosimy je kierować na: EmassageCanada@gmail.com lub 905-361-0993