Fizjoterapia- Co To Takiego? Cześć 1

Jul 9, 2017 at 6:22 pm

Fizjoterapia- (Physical Therapy, Physiotherapy, PT) – pojęcie nierozerwalnie związane z “rehabilitacją medyczną”. Przez fizjoterapię rozumie się zespół metod leczniczych wykorzystujących zjawisko reaktywności organizmu na bodźce. Specjalistami z zakresu stosowania fizjoterapii są fizjoterapeuci.

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. To nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji

fizjoterapia cz 1.2

Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy- WCPT) “Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywaniei przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych.

Fizjoterapia, jako dyscyplina zajmująca się likwidacją skutków lub łagodzeniem procesów chorobowych i ich następstw, zapobieganiem im oraz przywracaniem sprawności człowieka w ciągu całego jego życia, umiejscowiona jest w obszarze nauk medycznych. Ze względu na swój charakter, związany z metodycznie prowadzonym procesem rozwijania, utrzymywania i przywracania maksymalnych zdolności ruchowychi funkcjonalnych człowieka, czerpie także z nauk o kulturze fizycznej, nauk behawioralnych i społecznych(psychologicznych, pedagogicznych i socjologicznych).

Fizjoterapeuta musi posiadać odpowiednie predyspozycje psychospołeczne do wykonywania zawodu, gdyż w pracy styka się z problemami i cierpieniem drugiego człowieka. Fizjoterapeuta musi wykazać się łatwością w nawiązywaniu kontaktów w celu prowadzenia dialogu z pacjentem jak również empatią.

fizjoterapia cz 1.1

Fizjoterapeuta zajmuje się wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych w terapii, rehabilitacji oraz profilaktyce. Zadaniem terapeuty jest powstrzymanie postępujących zmian w organizmie, poprawienie sprawności ruchowej oraz działalność profilaktyczna poprzez stosowanie odpowiednich zabiegów fizjoterapeutycznych, masaży, ćwiczeń ruchowych, koordynacyjnych, korygujących wadliwa postawą postawę.

Rozpoczynając pracę z pacjentem fizjoterapeuta musi uwzględnić wszystkie przeciwwskazania zdrowotne do wprowadzenia danej terapii oraz w odpowiedni sposób dobrać ćwiczenia i zabiegi, aby odniosły pożądany skutek.

Gdy odczuwamy ból, dyskomfort w wykonywaniu czynności życia codziennego, jesteśmy po urazie, cierpimy na przewlekły ból, dyskopatie, neuropatie, lub po prostu mamy zbyt napięte mięśnie posturalne po ciężkiej pracy, powinniśmy udać się na wizytę do terapeuty na badanie i kompleksową ocenę postawy.

Fizjoterapeuta za pomocą szczegółowego badania wykonanego według ściśle określonego schematu dokonuje oceny funkcjonalnej i biomechanicznej pacjenta. Ze względu na fakt, iż dysfunkcje narządu ruchu, które często są wynikiem wieloletnich przeciążeń, urazów oraz mikrourazów w wielu przypadkach dotyczą różnych tkanek.

W pierwszej kolejności przeprowadza się szczegółową analizę dolegliwości chorego. Problem ten może tyczyć się zarówno stawu, mięśnia jak i nerwu, a także wszystkich tkanek jednocześnie, dlatego, aby nie przeoczyć podczas badania żadnej oceny, wykorzystuje się wiele manualnych testów różnicowych.

Tomasz Góralski RMT – (terapeuta masażu) Kanada, lekarz z Polski

Dr. Tomasz Góralski ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny i pracował w Wojskowej Akademii Medycznej. Po przyjeździe do Kanady zdał kanadyjskie i amerykańskie egzaminy medyczne dla obcokrajowców. Obecnie zajmuje się medycyna holistyczną i funkcjonalną ze szczególnym skoncentrowaniem się na chronicznych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, które są podstawa do lepszego samopoczucia. Po ukończeniu Sutherland – Chan Massage School w 1991roku, uzyskał tytuł RMT – (terapeuta masażu) i pracuje w European Massage & Physiotherapy Center stosując techniki Neuromuscular i Graston w przewlekłych i skomplikowanych bólach układu mięśniowo – stawowego. (www. MassageMississauga.com). Jeśli Państwo macie pytania, prosimy je kierować na: EmassageCanada@gmail.com lub 905-361-0993