Dlaczego mam sztywną szyję i barki?

Jan 8, 2017 at 4:19 pm

Zespół Skrzyżowania Górnego – Upper cross syndrome. Część 2

upper cross syndrome

upper cross syndrome

Zespół skrzyżowania górnego jest to dysfunkcja występująca bardzo często, dotycząca szyi, łopatek, barków i kończyn górnych. Pierwszą oznaką, która jest charakterystyczna dla tej jednostki to wysunięta w przód głowa, uniesione i wysunięte w przód barki oraz często odstające łopatki. Zespół ten może być jedno- lub obustronny. W jego wyniku pojawiają się rwące, palące lub ciągnące bóle mięśniowe, rwące bóle stawu ramiennego, łokciowego, a nawet nadgarstka. Charakterystyczne są punkty dużej bolesności w mięśniach, a także poczucie sztywności szyi i barków. Mogą występować bóle głowy– głównie w okolicy potylicy, skroni i oka. Inną charakterystyczną oznaką są drętwienia i/ lub bóle skóry w okolicy barku, ramienia po stronie zewnętrznej. W silniejszej fazie może dojść do osłabienia siły mięśniowej ramienia, przedramienia, nadgarstka.
Takie zaburzenie posturalne może przez jakiś czas przebiegać bezobjawowo, nie powodując żadnych dolegliwości bólowych poza efektem estetycznym, czyli postępującym garbieniem się oraz wysuwaniem się głowy do przodu. Problemy bólowe mogą pojawić się dopiero po kilku latach. Będzie im sprzyjać siedząca, wielogodzinna praca, przewlekły stres
i ciężka fizyczna praca. Powyższe schorzenie może się również wiązać
z ograniczeniem rotacji oraz zgięcia bocznego w odcinku szyjnym na skutek przykurczu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego występującego zazwyczaj obustronnie.
Mięśnie skrócone i napięte w zespole skrzyżowania górnego to:
• mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy,
• m. pochyłe,
• m. dźwigacz łopatki,
• m. prostownik grzbietu części szyjnej,
• mięsień piersiowy większy i mniejszy.
Mięśnie osłabione to:
• głębokie zginacze odcinka szyjnego,
• mięsień czworoboczny– akton górny,
• m. zębaty przedni,
• m. równoległoboczny,
• dolna część mięśnia czworobocznego.
Do rozpoznania zespołu skrzyżowania górnego niezbędne jest przeprowadzenie odpowiedniej diagnostyki różnicowej. Wiele wymienionych wyżej objawów może występować w innych jednostkach chorobowych, np. TOS, zespół cieśni nadgarstka czy choroba zwyrodnieniowa odcinka szyjnego.
Zespół posturalny może dawać objawy rzekomo- korzeniowe i często jest mylony z dyskopatią. Zaczynając pracę z pacjentem należy ocenić jego postawę ciała podczas stania i siedzenia. Następnie powinno się dokonać wizualnej oceny mięśni: mostkowo-obojczykowo-sutkowego, czworobocznego grzbietu części zstępującej, dźwigacza łopatki. Wzmożone napięcie oraz skrócona długość tych mięśni tonicznych jest łatwa do zaobserwowania. Później koniecznie należy wykonać odpowiednie testy kliniczne, które pomogą zróżnicować istniejący problem. U pacjenta
z zespołem skrzyżowania górnego sprawdza się długość mięśnia piersiowego większego przy różnych wartościach odwiedzenia w stawie ramiennym. Kolejno trzeba ocenić ruchomość odcinka szyjnego. Na końcu kontroluje się ruchomość kończyny górnej, zwracając uwagę na ruch łopatki. Dodatkowo wszystkie struktury, które mogą być nadmiernie napięte w zespole skrzyżowania górnego, należy zbadać palpacyjnie. Bardzo ważnym wyznacznikiem tego zespołu jest brak zaburzeń kręgosłupa szyjnego, mimo istniejących objawów rzekomo-korzeniowych. Badania obrazowe nie wnoszą za wiele do rozpoznania tego schorzenia, ponieważ źródło dolegliwości jest inne niż pochodzenia kręgosłupowego. Cecha charakterystyczna zespołu skrzyżowania górnego to brak reakcji na leczenie przeciwbólowe.
Niestety zauważa się, że coraz częściej podczas diagnostyki wielu specjalistów kieruje się tylko wynikami badań obrazowych (RTG, USG, MRI, CT, itd.), nie wykonując testów klinicznych, które lepiej zróżnicują istniejący problem. Wielu znakomitych lekarzy i terapeutów powtarza już od dawna: „Podstawą badania są testy kliniczne, których wyniki są następnie potwierdzane lub wykluczane w badaniach dodatkowych
i obrazowych”.

Dr. Tomasz Góralski

Tomasz Goralski RMT, (MD PL)

Tomasz Goralski RMT, (MD PL)

Dr. Tomasz Góralski ukończył Akademię Medyczną w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł lekarza medycyny i pracował w Wojskowej Akademii Medycznej. Po przyjeździe do Kanady zdał kanadyjskie i amerykańskie egzaminy medyczne dla obcokrajowców. Obecnie zajmuje się medycyna holistyczną i funkcjonalną ze szczególnym skoncentrowaniem się na chronicznych schorzeniach układu mięśniowo-szkieletowego, które są podstawa do lepszego samopoczucia. Po ukończeniu Sutherland – Chan Massage School w 1991roku, uzyskał tytuł RMT – (terapeuta masażu) i pracuje w European Massage & Physiotherapy Center stosując techniki Neuromuscular i Graston w przewlekłych i skomplikowanych bólach układu mięśniowo – stawowego. (www.medmassage.com). Jeśli Państwo macie pytania, prosimy je kierować na: europhysio2012@gmail.com lub 905-361-0993